Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SILVAROM BAIA MARE, cu sediul în Bulevardul Independenței 64, Baia Mare, 430071, telefon: 0748 119 453 (mobil)/ 0262 349 144 (fix) înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. J24/108/2002, CUI: RO14485828, avand in vedere prevederile din Legea 677/2001 si prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 ce urmeaza a fi aplicate incepand cu 25 mai 2018, aduce la cunostinta urmatoarele :
Societatea colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care SILVAROM BAIA MARE S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal.
În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.silvarombaiamare.ro folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind ”Termeni și Condiții” pentru site-ul www.silvarombaiamare.ro, dar și alte informații relevante.
În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății (Operatorului): SILVAROM BAIA MARE S.R.L.
Adresă: Bulevardul Independenței 64, Baia Mare, 430071, jud. Maramureș
E-mail: vanzari1@silvarombaiamare.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

I. Definiții
În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Date cu caracter personal – Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării – Marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.Creare de profiluri – Înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Operator – SILVAROM BAIA MARE S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.silvarombaiamare.ro

Consimțământul persoanei vizate – Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Plaformă online – Paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către SILVAROM BAIA MARE S.R.L. – www.silvarombaiamare.ro

Cookie-urile –Sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Retargeting – Este activitatea de marketing prin care reclamele afișate clienților sunt personalizate în funcție de interesele lor, de paginile web vizitate, ajutând la îmbunătățirea experienței lor online.

II. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
SILVAROM BAIA MARE S.R.L., prelucrează date cu caracter personal în temeiul:
• dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
• dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
• dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
• dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
• consimțământului liber, informat și expres exprimat;
• interesului legitim aparținând SILVAROM BAIA MARE S.R.L., care derivă din natura obiectului de activitate.
SILVAROM BAIA MARE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.
Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, SILVAROM BAIA MARE S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 15 ani.

III. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal
Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor utilizate, în cadrul acțiunilor de marketing și publicitate, în scopurile declarate și în temeiurile legal și legitim aplicabile activității desfășurate.

Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:
1. Direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:
– procesul de precomanda si vanzare a produselor și serviciilor, atât din cadrul lanțurilor de magazine ”SILVAROM BAIA MARE”, cât și prin intermediul platformei online – www.silvarombaiamare.ro;
– navigarea platformei online – www.silvarombaiamare.ro;
– utilizarea formularelor de contact (adreselor de email de contact), contactarea și/sau formularea de solicitări în funcție de canalul ales pentru contactare;
– participarea la concursurile/campaniile/programele de loialitate organizate;
– participarea prin transmiterea de date personale în cadrul procesului de recrutare.
2. Prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies.
3. Prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare
4. Pentru activități de marketing desfășurate de către Silvarom Baia Mare S.R.L. privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.
IV. Tipuri de date cu caracter personal
Silvarom Baia Mare S.R.L. tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
Procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe actului de vânzare
Prin inițierea procesului de achiziție într-unul din magazinele Silvarom Baia Mare conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:
– nume și prenume;
– adresa;
– număr de telefon.

În cazul achiziționării de produse prin intermediul platformei online – www.silvarombaiamare.ro pot fi solicitate date precum:
– nume și prenume;
– adresa;
– număr de telefon;
– adresa de email;
– identificator online.

Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin platforma – www.silvarombaiamare.ro în funcție de de opțiunea clientului, plata se poate realiza online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare), în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa).

Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții.

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii. Date personale prelucrate în această situație constau în:
– nume și prenume;
– adresa de livrare indicată /adresa indicată pentru prestarea serviciilor de montaj;
– ora solicitată pentru prestarea serviciilor;
– orice alte informații sunt considerate relevante de către Client.
Marketing și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate
Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind oferta noastră – Newsletter:
– adresa de email;
– nume și prenume.
Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre. În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Silvarom Baia Mare S.R.L. de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către Silvarom Baia Mare S.R.L. vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

Navigarea online – utilizarea cookie-urilor
Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare („cookie-uri” *) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.silvarombaiamare.ro.
Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:
– Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;
– Afișarea corectă a conținutului;
– Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/campaniile/acțiunile desfășurate;
– Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră;
– Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.
Silvarom Baia Mare S.R.L. intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre Cookies .

Marketing online – instrumente de tageting și retargeting
Silvarom Baia Mare S.R.L. utilizează activitatea de marketing online, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe website-ul nostru și pentru a adapta conținutul paginilor noastre cu cea mai mare acuratețe în raport de interesele dumneavoastră. În desfășurarea acestei activități sunt utilizate module cookies, pixeli de urmărire, și module de social media (Social Plugins). Aceste module urmăresc interesele dumneavoastră de navigare și interacțiunile sociale pe internet, exclusiv pentru a putea să ne îmbunătățim continuu oferta în raport de interesele dumneavoastră.
Cu ajutorul micro-targeting-ului (targeting și retargeting), reclamele personalizate pot apărea în timpul navigării pe diferite pagini web, ca sugestii de redirectionare către pagini deja vizitate de pe site-ul nostru. Silvarom Baia Mare S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul declarat mai sus, respectiv pentru adaptarea reclamelor, ofertelor și serviciilor la interesele dumneavoastră. Datele cu caracter personal utilizate pentru micro-targeting sunt următoarele:adresă de e-mail, date despre dispozitivul utilizat, date despre obiceiurile de navigare.
Silvarom Baia Mare S.R.L. poate transmite aceste date către terțe părți ce ajută la realizarea activitații de marketing descrisă pentru societatea noastră. Cu toate acestea, Silvarom Baia Mare S.R.L. depune toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Utilizarea Platformelor Sociale
Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către Silvarom Baia Mare S.R.L. se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.
Datele personale la care avem acces:
– nume și prenume;
– pseudonimul;
– adresa de email;
– fotografie publicată ca imagine de profil;
– identificator online;
– descrierea sau preferințele personale;
– datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;
– alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii „Contul meu”), contactându-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii, sau
– legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă.
Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.
Utilizarea canalelor de contact
În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:
– nume și prenume;
– adresa de email;
– număr de telefon;
– orice alte informații /detalii pe care le firnizați prin utilizarea canaelor de comunicare /contact.
Procesul de recrutare și selecție
În cadrul platformei online – www.silvarombaiamare.ro este disponibilă o secțiune specială dedicată aplicării la unul din locurile de muncă disponibile în magazinele Silvarom Baia Mare. În situația în care sunteți interesat de unul dintre locurile de muncă și înțelegeți să completați formularul disponibil, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:
– nume și prenume;
– număr de telefon;
– adresa de email;
– orice alte date /informații /detalii înțelegeți să ne comunicați.

Formularul de contact privind procesul de recrutare și selecție permite transmiterea de documente (CV), prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop având la bază demersul dumneavoastră voluntar. Categoriile de date prelucrate la care putem să avem acces prin transmiterea unui CV indicăm:
– nume și prenume;
– adresă;
– număr de telefon;
– adresa de email;
– date privind educația, calificările;
– experiența profesională;
– fotografii;
– orice alte date cu caracter personal pe care înțelegeți să le comunicați în mod voluntar în procesul de selecție.

Menționăm că prin completarea și transmiterea formularului de contact privind procesul de recrutare acceptați ca fiind posibilă contactarea și/sau solicitarea de informații/date suplimentare din partea noastră. După finalizarea procesului de recrutare datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani .
Prin participarea la procesul de recrutare sunteți de acord cu prevederile prezentei Secțiuni din cadrul Policitii de confidențiale.

Pentru obținerea mai multor informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție desfășurat, precum și privind datele personale necesare în cazul încheierii unui raport contractual de muncă, conform prevederilor legală, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de email: vanzari1@silvarombaiamare.ro
Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor
Vă informăm că locațiile (magazinele /spațiile) în care ne desfășurăm activitatea sunt monitorizate video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email: vanzari1@silvarombaiamare.ro

V. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal
Silvarom Baia Mare S.R.L. are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.
Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):
– Prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
– Securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;
– Îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim Silvarom Baia Mare S.R.L.;
– Îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.;
– Exprimarea expresă a consimțământului;
– Respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
– Respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente.

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.
Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
Silvarom Baia Mare S.R.L. vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”), dar și către Statele Unite ale Americii si Canada în situația utilizării unor instrumente de analiză precum GOOGLE și/sau alte entități terțe (Shopify Inc., Amazon Web Services, Mailjet SAS, Klaviyo Inc.). Menționăm că toate entitățile cu care colaborăm în afara SEE beneficiază de certificarea ”Privacy Shield – Scut de confidențialitate UE-SUA”.

VI. Retenția datelor
Silvarom Baia Mare S.R.L. se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Perioada generală de retenție este de 10 ani.
În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:
– Dacă prevederile legale o impun;
– Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
– Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

VII. Securitatea prelucrărilor datelor
Silvarom Baia Mare S.R.L. se anagajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, Silvarom Baia Mare S.R.L. implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, Silvarom Baia Mare S.R.L. desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

VIII. Drepturile persoanelor vizate
Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:
1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Silvarom Baia Mare S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Silvarom Baia Mare S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Silvarom Baia Mare S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
2. Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
– considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății Silvarom Baia Mare S.R.L. să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
– prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
– în cazul în care Silvarom Baia Mare S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.

4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
– vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea.

5. Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.

6. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri realizează activități de profilare si segmentare in scop comercial, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

8. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Silvarom Baia Mare S.R.L. într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon: +40.318.059.211

Prin prezenta Politica de Confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității comerciale, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email: vanzari1@silvarombaiamare.ro
De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.
Această politică poate fi actualizată de către Silvarom Baia Mare S.R.L., pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.
Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.